Integritetspolicy för Emmar Beauty AB

(Uppdaterat 2023-04-11)

Beauty AB tar säkerheten och skyddet av våra kunders personliga information på allvar. Denna integritetspolicy beskriver hur vi samlar in, använder och skyddar informationen som du tillhandahåller oss genom vår webbplats.

1. Information vi samlar in.

När du besöker vår webbplats kan vi samla in viss information om dig, inklusive ditt namn, e-postadress, telefonnummer och annan information som du tillhandahåller oss när du fyller i en form eller bokar en tid. Vi kan också samla in information om din användning av vår webbplats, såsom din IP-adress, webbläsartyp och vilka sidor du besöker.

2. Hur vi använder din information.

Vi använder din personliga information för att tillhandahålla de tjänster som du har begärt av oss, till exempel att boka en tid eller skicka dig marknadsföringskommunikation. Vi kan också använda din information för att förbättra vår webbplats och tjänster, analysera vår affärsprestanda och uppfylla lagliga krav.

3. Delning av din information.

Vi kommer inte att dela din personliga information med tredje part utan ditt samtycke, förutom under följande omständigheter:

  • Vi kan dela din information med våra betrodda samarbetspartners som tillhandahåller tjänster till oss, såsom betalningshantering eller marknadsföring.
  • Vi kan lämna ut din information för att uppfylla lagliga krav, såsom en domstolsorder eller en begäran från en brottsbekämpande myndighet.
  • Vi kan dela din information med en potentiell köpare eller investerare om vi är involverade i en fusion, förvärv eller försäljning av tillgångar.
4. Säkerhetsåtgärder.

Vi vidtar rimliga åtgärder för att skydda din personliga information från obehörig åtkomst, avslöjande och användning. Vi använder säkerhetstekniker och förfaranden som är branschstandard för att skydda din information, såsom kryptering och brandväggar. Men ingen överföringsmetod över internet eller elektronisk lagring är 100% säker, så vi kan inte garantera absolut säkerhet.

5. Dina rättigheter.

Du har rätt att få tillgång till, korrigera och radera din personliga information som vi har om dig. För att utöva dina rättigheter, kontakta oss på beauty@emmar.se.

6. Uppdateringar av denna policy.

Vi kan uppdatera denna integritetspolicy från tid till annan för att återspegla ändringar i våra met